Møt Andreas som er Teknisk Spesialist i verdens ledende farmasøytiske selskap rettet mot akvakulturnæringen

Vi har intervjuet unge talenter som har lykkes i næringslivet.

Møt Andreas Fiskum (34) som er Teknisk spesialist i PHARMAQ. Han er Sivilingeniør i Produktutvikling og Produksjon, NTNU Trondheim

Bilde Andreas Fiskum

Andreas Fiskum Teknisk Spesialist. PHARMAQ er verdens ledende selskap innen vaksiner og innovasjon rettet mot akvakulturnæringen og en del av Zoetis, verdens ledende selskap innen dyrehelse. Selskapet utvikler sikre og effektive legemidler til akvakulturnæringen med god miljøprofil gjennom målrettet forskning og dedikerte medarbeidere.

 

Navn: Andreas Fiskum

Alder: 34 år
Arbeidssted: PHARMAQ part of Zoetis
Tittel: Teknisk spesialist
Utdanning: Sivilingeniør i Produktutvikling og produksjon, NTNU Trondheim

Valg av utdanning:

Interesse for teknologi og realfag gjorde at jeg valgte sivilingeniørstudiet i Trondheim. Studier ved linjen Produktutvikling og produksjon gjorde at jeg kunne velge fordypning innenfor et bredt felt av maskintekniske fag.

Hvor og hva jobber jeg med:

Etter å ha levd et omflakkende liv som konsulent i oljebransjen og som serviceingeniør hos et forskningsinstitutt, ønsket min familie og jeg å bosette oss i distriktet hvor jeg opprinnelig kommer fra. Det ble i samme periode utlyst en stilling som Teknisk spesialist hos PHARMAQ som var relevant for en med min bakgrunn, hvor jeg hadde mulighet for både praktiske og administrative oppgaver i en fremtidsrettet næring.

Man må like å jobbe i en hektisk hverdag, hvor man må forholde seg til både små og store utfordringer.

Etter at jeg fikk jobben har jeg fått jobbet med mange spennende prosjekter i tillegg til å være en del av den daglige driften. Jeg får jobbe med både praktisk arbeid, fra daglig vedlikehold til implementering av utstyr, til mer administrative oppgaver som vedlikeholdsplanlegging og prosjektarbeid innenfor tekniske fag. Arbeidet foregår ofte på tvers av fagområder og med mennesker med forskjellig bakgrunn, noe som gjør at man har mulighet til å tilegne seg mye erfaring og nye impulser.

PHARMAQ er en bedrift hvor man har mulighet til å være med å ta avgjørelser som påvirker bedriften, og hvor man får tydelige tilbakemelding på at man bidrar både til arbeidsmiljø og bedriftens produksjon. Man må like å jobbe i en hektisk hverdag, hvor man må forholde seg til både små og store utfordringer.