Rekruttering av talenter

Det er talentene som i fremtiden skal styre norske bedrifter og bygge fremtidens organisasjoner

Vi vet at fremtiden ligger i dagens studenter. Derfor er vårt fokusområde å hjelpe næringslivet med å finne passende kandidater blant studenter og nyutdannede.

Våg å satse på talentene

Et talent for oss er de som våger å tenke annerledes, er kunnskapsrike og har lidenskap for det de gjør. Vi ser etter de som er høyt motiverte og løsningsorienterte. De studentene som ikke redd for endringer og som har et sterkt ønske om å gjøre en forskjell. Nyutdannede talenter er uredde, tenker nytt og har energi som fører til mye kreativitet. Det er talentene som i fremtiden skal styre norske bedrifter og bygge fremtidens organisasjoner. Mange av verdens største multinasjonale bedrifter er skapt av unge mennesker!

Kompetente – Motiverte – Ambisiøse

Rekruttering av talenter

Ved rekruttering av talenter benytter vi som oftest en kombinasjon av stillingsutlysning og search. Dette er en omfattende og grundig prosess, som innebærer systematisk og målrettet jakt for finne de rette talentene til en stilling. Vi i Dynamic People Talent konkurranseutsetter alltid aktive søkere med searchede kandidater. Dette for å sikre at våre oppdragsgivere får det best kvalifiserte kandidattilfanget.

Våre headhuntere går aktivt ut i ambassadør-nettverket og kontakter egnede talenter direkte.

Vil du vite mer? Send oss en mail talent@dynamicpeopletalent.no

Slik gjennomføres rekrutteringsprosessen

Stillingsbeskrivelse / Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen er det viktigste verktøyet for å sikre en optimal prosess i searchet etter din organisasjons neste talent. Oppdragsgiver deltar fullt ut i utarbeidelsen av denne.

Kandidatbehandling og search

Vi aktiverer vårt ambassadørnettverk ute på utdanningsinstitusjonene, og benytter oss til enhver tid av det mest oversiktlige og gjennomprøvde kandidatsøkesystemet på markedet. Dette sikrer optimal tilgang på rett kompetanse med bakgrunn i kravspesifikasjonen. Alle talenter vil få løpende tilbakemelding om sin søkerstatus og hvor de er i prosessen.

Intervjufasene

Interessante talenter inviteres til innledende og uforpliktende samtaler. De talentene som går videre vil deretter møte til mer dypere og mer forpliktende samtaler. Talenter som tilfredsstiller kravspesifikasjonen vil før presentasjon for oppdragsgiver ha vært gjennom to til tre intervjuer, caseoppgave og gjennomgang av personlighetstest/testverktøy.

Veritas – sertifiserte testverktøy

Vi benytter Cut-e og Profiles International sine testsystemer. Testene er av verdens mest brukte, og er tilgjengelig på over 25 språk. Testene er Veritassertifisert og gir et meget godt bilde av talentets profil.

Kandidatpresentasjon

Vi i Dynamic People vil alltid tilstrebe å presentere tre kvalifiserte talenter for oppdragsgiver. Disse skal være i tråd med den stillings- og kravspesifikasjon som er gjort tidligere. Det er viktig at både talentet og oppdragsgiver er godt forberedt i forhold til et slikt møte. Her sørger vi for sikre og profesjonelle rammer i forhold til gjennomføring. En hodejeger fra Dynamic People Talent er bestandig med i finaleintervjuene.

Innhenting av referanser

Vi gjennomfører alltid kvalitative referanseintervjuer, om nødvendig i et personlig møte med referansepersoner. Vi benytter verktøy og metodikk som sikrer riktig informasjon. Svært mange feilansettelser skyldes dårlig gjennomførte referansesamtaler, eller at slike samtaler ikke har funnet sted. Vi sjekker også talentets digitale spor.

Ansettelse

Vi følger opp talentene etter ansettelsen. Dette innebærer at det etableres en regelmessig kontakt med talentet og dens overordnede. På den måten vil partene føle en plikt og et ansvar for å gjøre det maksimale ut av ansettelsen.

Oppfølging

Vi følger opp både talent og oppdragsgiver etter 1,3 og 5 måneder.

Vil du vite mer ring oss i dag på +47 23 89 72 26