Må jeg ta master for å få drømmejobben eller vektlegges relevant arbeidserfaring like høyt?

Sofie_Flatoy

Sofie Flatøy

I løpet av mitt siste år på bachelor har jeg stadig fått spørsmål om jeg skal ta mastergrad.
Min første tanke rundt en master var at det var noe jeg måtte ha. Det kan styrke min posisjon når jeg skal søke jobb, det kan gi meg en større faglig tyngde og det kan bidra til at jeg får den jobben jeg drømmer om. Men er dette den eneste veien til drømmejobben?

Etter snart tre år på Handelshøyskolen BI, studentverv og internship har jeg endret synet mitt på master og ikke minst praksisens verdi.

Skolen gir meg tyngde og kunnskap, men den må også anvendes. Etter et semester med internship fikk jeg virkelig ta og føle på alle de utfordringene som møter meg og som ikke står i lærebøkene. Jeg fikk kjenne på hvordan det er å realisere kunnskapen jeg har tilegnet meg på skolen. 
En ting er sikkert og det er at arbeidshverdagen gav meg utfordringer bøkene alene ikke klarte. Jeg lærte på få måneder mye om meg selv, hvordan jeg er som en kollega, hvordan jeg takler ansvar og hvordan jeg er i nye situasjoner. Alle inntrykkene som sitter igjen har jeg tatt med meg inn i søknadsprosessen som jeg er i nå.

I mediebransjen og med utdannelsen min innen markedsføringsledelse kan stillingene ofte kreve og legge vekt på helt andre faktorer enn to ekstra år med skole. Personlighet, motivatorer og erfaring kan spille en like stor rolle. Dette varierer selvfølgelig, men det er ikke slik at det er satt en fasit på hvordan en CV skal se ut for å kunne få drømmejobben min.


Jeg tror på og mener at det er to svært viktige faktorer jeg som student bør fokusere på:

1. Kjenne til mine styrker og svakheter samt utvikle og takle disse
2. Vite hva som motiverer meg og legge til rette for at denne motivasjonen får smake på virkeligheten

Gjennom mitt internship fikk jeg erfare at begge disse faktorene kan forsterkes i arbeidslivet.

Med en utdannelse innenfor markedsføring åpnes mange dører og valgmuligheter for meg i yrkeslivet. Min erfaring er at det kan være lurt å teste ut hvordan yrkene jeg så for meg virkelig fungerer mens kunnskapen fra skolen enda er fersk.
Det kan etterhvert hende at yrket ikke var slik jeg så for meg. En annen mulighet er at jeg blir enda mer motivert og ønsker å spesifisere meg med en master etter noen år i arbeid for å spisse kompetansen, nå som du vet at det er noe jeg brenner for.

Det å ta et valg som dette er ikke alltid like lett. Jeg tror det å gå ut i jobb etter en bachelorgrad er en fordel fordi jeg får dykket ned i yrker og bransjer som kommer til å motivere og inspirere meg til å ta de kommende valgene jeg som student er nødt til å ta. Jeg har erfart og tror at det å kunne utforske ulike roller og stillinger vil være med på å skape en bredere og dypere kompetanse, før jeg låser inn fokuset på en spesialisering.

-Sofie Flatøy Dynamic People Talent Ambassadør