Anne Bjelland Jensen (26) gikk rett fra studier til drømmejobb!

Møt Anne Bjelland Jensen (26) som jobber med økonomisk styring i Sand Økonomi AS. Anne startet i Sand Økonomi som nyutdannet rett fra studiene.

Anne Bjelland Jensen (26) jobber med økonomisk styring i Sand Økonomi AS

Hva er din utdannelsesbakgrunn?

Jeg er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Da jeg var ferdig med bachelorgraden og skulle velge retning for masterstudiet, falt valget på hovedprofilen økonomisk styring. I tillegg har jeg tilbragt ett semester som utvekslingsstudent ved Ivey Business School i Canada.

Hvorfor valgte du å fordype deg i økonomisk styring?

Jeg valgte å fordype meg i økonomisk styring ettersom det er en relativt bred profil med varierte kurs som kombinerer tallforståelse med strategiske problemstillinger. Jeg har alltid vært glad i tall, og ønsket å lære mer om hvordan man kan analysere og bruke dette som grunnlag for viktige beslutninger for virksomheter slik at man kan skape verdi.

Hvordan får du brukt utdannelsen din fra NHH hos Sand Økonomi?

Utdannelsen min har gitt meg et veldig godt teoretisk grunnlag for jobben her i Sand Økonomi, men forskjellen mellom teori og praksis er ganske stor, så jeg har lært utrolig mye om hvordan ting faktisk gjøres etter at jeg begynte her. Jeg har fått større forståelse for regnskap og hvor viktig det er at regnskapet er korrekt slik at det skal gi mening.

Det som er så positivt med Sand Økonomi er at de er fremtidsrettet og fokuserer i større og større grad på hvordan man kan skape verdi for kundene – ikke kun på ren regnskapsførsel. Dette er jo midt i blinken for meg med fordypning i økonomisk styring. I denne sammenheng kan jeg nevne et nytt prosjekt vi jobber med her i Sand Økonomi, og som jeg har fått tatt del i. I samarbeid med Prisolve utarbeider vi ulike rapporter basert på regnskapsdata. Rapportene kan tilpasses hver enkelt kunde slik at ønskede nøkkeltall kan hentes ut, og man kan for eksempel lage rapporter på avdelings- og prosjektnivå. Å grave dypere i tallene, og presentere dem til kunder på en oversiktlig måte, er spennende. På denne måten får man ta en større del i helheten til kunden, og man kan bidra med viktig beslutningsgrunnlag.

Hva er dine tips til dagens og fremtidens nyutdannede?

Ta imot enhver utfordring, og ikke være redd for å spørre andre om hjelp. På denne måten lærer du masse og du får satt teori ut i praksis. Lykke til 😊

 

Sand Økonomi