Hafslund Strøm er en ledende strømleverandør i privat- og bedriftsmarkedet i Norge. Selskapet legger til rette for at kundene skal få konkurransedyktige og kundetilpassede avtaler og tjenester, og gir råd og tilbyr verktøy for hvordan kundene kan bruke strøm mest effektivt.
Hafslund Strøm er en del av Hafslund Marked som har 1,1 millioner strømkunder i privat- og bedriftsmarkedet gjennom hel- og deleide selskaper i Norge, Sverige og Finland. Hafslund Marked har ambisjoner om å bli Nordens ledende energiselskap. For å nå dette målet, bygges det nå en sterk og innovativ organisasjon, med samarbeid på tvers av selskapene. Hafslund Marked er en del av Hafslund ASA.

Hafslund ASA er et norsk konsern notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden, med 1200 ansatte. Selskapets hovedkontor ligger på Skøyen i Oslo.